St Francis’ Hospital Medical
Support Group

St. Francis Hospital is uw steun meer dan waard!

Wat doet de Medical Support Group?

De stichting St Francis’ Hospital Medical Support Group werd in 1993 opgericht door een groep Nederlandse artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Zij hebben allen een band met het St Francis’ Hospital (SFH) die voor sommigen teruggaat tot 1969. Zij hebben er gewerkt of zijn op andere manieren actief is geweest voor het SFH. 
De stichting zorgt voor financiële, materiële en professionele ondersteuning voornamelijk op het gebied van medical equipment en bouw. In de loop van haar bestaan heeft de stichting, onder meer met behulp van Wilde Ganzen, voor 1,5 miljoen Euro aan projecten gerealiseerd.

De doelstellingen van de Medical Support Group zijn verwoord in een beleidsplan. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer S158345. De statuten vindt u hier. De St Francis’ Hospital Medical Support Group is een ANBI en heeft een CBF Erkenning. De stichting is lid van de brancheorganisatie Partin. 

Dr-Lalick-Banda-MSI

St Francis’ Hospital, Katete, Zambia
St. Francis’ Hospital in Zambia is een ziekenhuis met 350 bedden en een staf van 280 medewerkers, onder wie 5 artsen. Het ziekenhuis biedt medische verzorging aan zo’n 185.000 mensen in het district Katete, een gebied van 5.000 km2. Daarnaast worden nog eens 1.000.000 mensen uit de omliggende gebieden verwezen naar het St Francis’ Hospital. Het ziekenhuis is van groot belang voor de mensen in Eastern Province.
Dr Lalick Banda, Paediatrician & Medical Superintendent

Nieuws 

 • Wilde Ganzen

  Vele projecten zijn gerealiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen steunt kleine organisaties in ontwikkelingssamenwerking met projectsubsidies en adviezen. 

  www.wildeganzen.nl
 • CBF Erkenning

  De St Francis’ Hospital Medical Support group heeft sinds 2016 een CBF Erkenning en is daarmee een ‘erkend goed doel.’
  Ook is de stichting een ANBI (een door de belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften in aanmerking komen voor de giftenaftrek.

  https://www.cbf.nl/
 • Partin

  De Medical Support Group is lid van de branche-organisatie Partin. Onder het motto ‘Samen staan we sterker’ kunnen de verenigde kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking invloed uitoefenen bij stakeholders, onderling kennisdelen en samenwerken. 

   

  www.partin.nl

Laten we contact houden!

Vrijwillgers, bezoekers, vrienden …

… voor iedereen die een band heeft met St Francis’ Hospital en die in contact wil blijven, kan zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.